Ariane van Heijningen

Ariane is een zelfstandig, kritisch, lerend, onderzoekend, nieuwsgierig èn op eigen wijsheden gebaseerd ondernemer. Dat waarin Ariane haar klanten wil stimuleren, leeft ze zelf voor. Mensen die met Ariane gewerkt hebben, typeren haar als helder, slim, snel, grappig, genuanceerd en betrokken.

Al vanaf haar studie Kunstbeleid- en management aan de Universiteit Utrecht en in haar eerste werkervaringen, ervoer Ariane dat beleid en management naast een goed verstand, ook durf en lef vragen. Vanuit die combinatie heeft Ariane haar werk als docent, manager en bestuurder in de culturele sector vormgegeven. Ariane heeft in 2016 gekozen voor het oprichten van Denkplaats, omdat ze haar passie, het zoeken naar wijsheid in complexe problemen, voor meerdere organisaties in wilde zetten.

Zij heeft er bewust voor gekozen dit te doen vanuit haar scholing tot praktisch filosoof. Er zijn verschillende bureaus die zich met visieontwikkeling en complexe problemen bezighouden. Echter, niet veel daarvan werken vanuit de praktische filosofie: het stellen van vragen en bevorderen van de eigen denkkracht van klanten. En nog minder bureaus werken vanuit de combinatie tussen praktische filosofie, helderheid, scherpte, resultaatgerichtheid en humor.

Ariane laat managers en professionals een kritische bevrager worden van zichzelf en hun collega’s. In een maatschappij die je uitdaagt je professioneel en persoonlijk continu te ontwikkelen, is een kritische, vragende houding onontbeerlijk om jezelf te kunnen blijven ontwikkelen en je te kunnen onderscheiden van anderen. Ariane werkt met plezier in organisaties en ook met particuliere klanten. Als klant van Ariane helderheid in je denken en kom je tot bezielde besluiten.