In uw organisatie…

De filosofische praktijk kan een organisatie van dienst zijn bij uiteenlopende kwesties. Voorop staat onze methode om bij u en de leden van uw organisatie het verlangen om vragen te stellen aan te wakkeren. Vervolgens gaan we deze vragen verdiepen om nieuwe uitgangspunten te creëren. Hieronder vindt u drie thema’s die ons aan het hart gaan: ethiek, welzijn en waarde.

Ethiek

Ethiek is een ander woord voor de leer van het goede. En wat het goede is, houdt filosofen van alle rangen en standen al meer dan 2500 jaar bezig. Een vader vroeg ooit aan Socrates hoe hij zijn zoon kon opvoeden tot een goed mens. Socrates antwoordde: je moet hem opvoeden tot een burger van een staat met goede wetten. En zo geldt het misschien ook voor de leden van een organisatie. Hoe kom je tot een organisatie met integere leden? Laat ze werken in een omgeving met heldere ethische regels.

Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Een organisatie en haar leden kunnen elke dag geconfronteerd worden met ethische dilemma’s die hem of haar en de organisatie direct aangaan. Hoe gaat u als individu om met deze ethische dilemma’s en hoe gaat de organisatie als geheel hiermee om? En misschien belangrijker: worden ethische dilemma’s wel gezien als dilemma’s? Of wordt er wegens tijdgebrek, geldgebrek, onverschilligheid of onwetendheid aan voorbijgegaan?

Vaak genoeg vegen we vervelende feiten of morele problematiek onder het tapijt, omdat het ons op dat moment niet uitkomt. Toch kan een open en eerlijk gesprek over de morele grenzen binnen en buiten uw organisatie veel ellende in toekomst voorkomen. Uw imago maar ook het welzijn van de organisatie en het welzijn van haar leden is in gevaar als verborgen morele dilemma’s het verantwoord en duurzaam opereren van uw organisatie ondermijnen.

De Filosofische Praktijk Nederland kan u helpen inzicht te krijgen in de morele problematiek waarmee uw organisatie worstelt door op zoek te gaan naar de juiste vraag en daarbij speelt natuurlijk de vraag: wat het goede is? een belangrijke rol.

Welzijn

Welzijn is een zekere mate van welbevinden: als u zich gewaardeerd voelt, plezier in uw werk hebt, van dagelijkse bezigheden geniet en een positief gevoel over de toekomst hebt. Het welzijn van de leden is van groot belang voor het goed functioneren van de organisatie. Leden van een organisatie die zich niet betrokken voelen, achter iemands rug om klagen, zich er gemakkelijk van afmaken of zaken op anderen afwentelen helpen een organisatie niet vooruit.

Maar wat bepaalt het welzijn van de leden van uw organisatie? Zijn dit alleen individuele factoren of betreft het de gehele organisatie? Is de werkdruk te hoog of juist te laag, worden zaken als onrechtvaardig beschouwd door de ene groep ten opzichte van de andere groep? Waar knelt de schoen? Allemaal vragen die enorm belangrijk zijn om te signaleren en daarna te onderzoeken om een goed functionerende organisatie te zijn.

Individuele drijfveren en organisatorische factoren bepalen mede het welzijn van de leden van een organisatie. De verborgen knelpunten kunnen in een open en onderzoekende dialoog naar voren komen. Dit kan in een groep of in een tweegesprek. In beide gevallen (is het belangrijk de onder de oppervlakte liggende vragen naar boven en) deze vragen tot uitgangspunt van hun handelen te maken. ‘In hoeverre ben ik zelf verantwoordelijk voor mijn welzijn en in hoeverre ligt deze verantwoordelijkheid bij de organisatie?’ is bijvoorbeeld een vraag die richting kan geven aan uw denken.

Waarde

Duurzaam ondernemen’ en ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’, populaire termen die mensen aanzetten na te denken over wat zij en hun organisatie toevoegen aan onze samenleving. Kortom: wat is de waarde van wat u en uw organisatie doen? Bedenkt u nieuwe milieuvriendelijke technieken? Maakt u mensen gelukkiger? Helpt u mensen door een moeilijke periode? Zorgt u voor werkgelegenheid? Tegen welke prijs? Kan het beter en zo ja hoe dan? Wilt u het anders? Hoe maakt u de waarde die u toevoegt groter?

Wat waarde is, is niet gemakkelijk te definiëren. Wat voor de een van grote waarde is, is voor de ander waardeloos. Goud heeft een hogere waarde dan graan, maar heeft het ook een hogere waarde dan gezondheid? En wat als er nog maar heel weinig graan zou zijn en heel veel goud en een goede gezondheid door de voortschrijdende techniek voor iedereen bereikbaar is? Is graan dan het meeste waard? Is de waarde van iets afhankelijk van de context waarin het gebruikt wordt? En bestaat er iets van absolute waarde?

Om te weten welke waarde u en uw organisatie willen toevoegen is het belangrijk te weten welke vragen u hierover wilt/kunt stellen. Onderneemt u maatschappelijk verantwoord, omdat het nu eenmaal onderdeel is van de huidige trends in de samenleving? Hoe duurzaam is de duurzaamheid die u nastreeft en is dat voldoende? Wat is de waarde van uw product of dienst? De filosofische praktijk helpt u zoeken naar de juiste vragen.

Meer weten? Neem contact met ons op.