Socrates denkt 1 op 1

Voer jij regelmatig coachende gesprekken? Gesprekken waarin de ontwikkeling van degene die tegenover je zit centraal staat? Gesprekken waarin reflectie belangrijk is? Gesprekken waarin je jij de ander helpt meer over zichzelf te leren? En wil je daar nog meer handvatten voor hebben? Dan is deze cursus precies wat jij zoekt!

Wat kun je verwachten?

Vooral een hele praktische cursus, waarin gesprekken oefenen vanuit de Socratische begeleidingsprincipes centraal staat. Natuurlijk staan we daarvoor eerst stil bij wat begeleiden vanuit Socratische principes nu precies betekent. Dat is onder andere de ‘niet-wetende’ houding, het effectief vragen stellen, het interveniëren op klassieke denkfouten en het opsporen van hardnekkige vooronderstellingen, die iemand vaak onbewust stevig in de greep kunnen houden. Je ontvangt een reader met theoretische achtergronden, maar we gaan vooral concreet aan de slag.

Aan het einde van deze cursus:

  • ken je de Socratische begeleidingsprincipes van het 1 op 1 gesprek;
  • ben je in staat om deze principes in een begeleidend gesprek toe te passen.

Wat is het doel van Socratisch begeleiden?

Als je vanuit de Socratische gedachte iemand begeleidt, werk je vanuit de overtuiging dat de ander zélf in staat is zijn eigen beste adviseur te worden. Maar… daar is soms wat hulp bij nodig: het is jouw taak als begeleider de wijsheid van de ander ‘geboren te laten worden’ door jouw manier van vragen stellen. Geen advisering dus! Hierdoor is de ander in staat bewust naar zijn eigen gedachten en gedachtenpatronen kijken en die eventueel te herzien. Dat is pas échte winst!

Voor wie is deze cursus geschikt?

Voor iedereen die gesprekken voert rondom persoonlijke ontwikkelingsvraagstukken. Van leidinggevende tot docent, van huisarts tot projectleider, van coach tot consultant.

VERVOLGCURSUSSEN

PRAKTISCH

Wie belangstelling heeft, kan zich alvast aanmelden. Afhankelijk van de ontwikkelingen m.b.t. corona en het aantal aanmeldingen starten we in 2021/2022 met een nieuwe ronde. De datums worden nog bekend gemaakt.

INSCHRIJVEN

Een moment geduld aub.