Socrates denkt in de groep

Voer jij regelmatig overleg met je team? Of met het bestuur van de buurtvereniging? Gesprekken waarin de groep het eens moet worden over de gezamenlijke visie of de te volgen strategie? Gesprekken waarin luisteren naar de ander belangrijk is?

En wil je daar nog meer handvatten voor hebben? Dan is deze cursus precies wat jij zoekt!

Wat kun je verwachten?

Een praktische cursus, waarin groepsgesprekken oefenen vanuit de socratische gespreksprincipes centraal staat. We staan daarbij vooral stil bij de vraag wat het betekent om leiding te geven aan een gespreksgroep, de randvoorwaarden die van belang zijn om het gesprek constructief en effectief te maken, bij de houding die de gespreksleider past om de deelnemers aan het gesprek ten volle aan bod te laten komen, zodanig dat ze zich respectvol bejegend voelen. Maar ook hoe je de deelnemers leert een ‘socratische’ houding aan te nemen. Dat is onder andere de ‘niet-wetende’ houding, het effectief vragen stellen aan andere deelnemers, het onderzoeken van denkfouten en het opsporen van  vooronderstellingen. Je ontvangt een reader met theoretische achtergronden, maar we gaan vooral concreet aan de slag.

Aan het einde van deze cursus:

  • ken je de principes van het socratische groepsgesprek;
  • ben je in staat om leiding te geven aan een socratische denksessie.

Wat is het doel van een socratische denksessie?

Wie te maken heeft (of gaat krijgen) met besluitvorming in groeps- of teamverband (bv. over visieontwikkeling of strategische vraagstukken) heeft er belang bij dat de leden van het gezelschap bereid zijn medeverantwoordelijkheid te dragen voor het genomen besluit. Daarvoor is het nodig dat alle zij allen de gelegenheid hebben gehad de aard van de aangedragen problematiek te doorgronden en de consequenties van de te maken keuzes te overzien. De cursist wordt zich bewust van hetgeen geleerd, maar ook hetgeen afgeleerd moet worden. Het gaat er niet om snelle, maar om doordachte besluitvorming te bereiken.

Voor wie is deze cursus geschikt?

Voor iedereen die leidinggeeft aan groepsoverleg. Van teamleider tot docent, van directeur tot projectleider, van bestuursvoorzitter tot consultant.

VERVOLGCURSUSSEN

PRAKTISCH

Wie belangstelling heeft, kan zich alvast aanmelden. Afhankelijk van de ontwikkelingen m.b.t. corona en het aantal aanmeldingen starten we in 2021/2022 met een nieuwe ronde. De datums worden nog bekend gemaakt.

INSCHRIJVEN

Een moment geduld aub.