PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Volgspot kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van FILOSOFISCHE PRAKTIJK NEDERLAND en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De FILOSOFISCHE PRAKTIJK NEDERLAND verstrekt. FILOSOFISCHE PRAKTIJK NEDERLAND kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Organisatie
  • Uw IP-adres

WAAROM HEEFT FILOSOFISCHE PRAKTIJK NEDERLANDUW GEGEVENS NODIG?
FILOSOFISCHE PRAKTIJK NEDERLAND verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan FILOSOFISCHE PRAKTIJK NEDERLAND uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische en financiële dienstverlening.

HOE LANG BEWAART FILOSOFISCHE PRAKTIJK NEDERLANDUW GEGEVENS?
FILOSOFISCHE PRAKTIJK NEDERLAND bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN VAN UW GEGEVENS MET ANDEREN
FILOSOFISCHE PRAKTIJK NEDERLAND verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

HOE WORDT UW WEBSITEBEZOEK IN KAART GEBRACHT?
Op de website van FILOSOFISCHE PRAKTIJK NEDERLAND worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. FILOSOFISCHE PRAKTIJK NEDERLAND gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

HET GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS
FILOSOFISCHE PRAKTIJK NEDERLAND maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van FILOSOFISCHE PRAKTIJK NEDERLANDbij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met een deel van het ip-adres van uw computer (wij gebruiken ip-masking in de Google Analytics tracking code) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google voor deze data en hebben gegevens delen met Google uitgezet. Google gebruikt informatie over het websiteverkeer van volgspot.com om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan FILOSOFISCHE PRAKTIJK NEDERLAND te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. FILOSOFISCHE PRAKTIJK NEDERLAND heeft hier geen invloed op.

HOE KUNT U UW GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN?
Indien blijkt dat een aanvrager minderjarig is, zullen na vaststelling daarvan, de gegevens direct worden verwijderd. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@volgspot.com. FILOSOFISCHE PRAKTIJK NEDERLAND zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

HOE ZIJN UW GEGEVENS BEVEILIGD?
FILOSOFISCHE PRAKTIJK NEDERLAND neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van FILOSOFISCHE PRAKTIJK NEDERLAND maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door FILOSOFISCHE PRAKTIJK NEDERLAND verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met FILOSOFISCHE PRAKTIJK NEDERLAND op via info@filosofische-praktijk-nederland.nl.

www.filosofische-praktijk-nederland.nl

FILOSOFISCHE PRAKTIJK NEDERLAND is als volgt te bereiken: info@filsofische-praktijk-nederland.nl

De filosofische Praktijk Nederland is een samenwerkingsverband van de filosofisch practici: Ariane van Heijningen, Dick van Hennik, Vincent Huisman, Anke Verhoeff, Piet Eenkhoorn.