Anke Verhoeff

Anke Verhoeff (1957), filosofisch practicus. Vriendelijk voor u, gedisciplineerd voor het proces.

Vanaf het begin van haar werkzame leven (1978) heeft Anke verdieping en verbreding gezocht ten aanzien van thema’s als de wisselwerking tussen lichaam en geest, wat gebeurt er in het brein als mensen leren, wat kan je doen om het denken van jezelf en anderen te stimuleren en wat is de invloed van omstandigheden daarop?

Geïnteresseerd in filosofie en literatuur begon zij naast haar werk als docente lichamelijke opvoeding en later schoolleider in het VO, een studie Nederlands. Sindsdien volgde zij vele opleidingen en cursussen in leidinggeven en management, communicatie en filosofie en ook de beroepsopleiding tot filosofisch practicus.

Sinds 2014 werkt zij als coach voor docenten en docententeams en geeft zij lessen literatuur. Daarnaast heeft zij een filosofische praktijk in Hoek van Holland en participeert zij in de Filosofische Praktijk Berkelstraat te Rotterdam. Zij is lid van het Gilde van Filosofisch Practici.

Anke heeft zich daarnaast bekwaamd in de oosterse vechtkunst (zwarte band karate, tai chi). De dynamiek hiervan en de geconcentreerde aandacht voor een goede balans tussen lichaam en geest, tussen scherp zijn en ontspanning en tussen actie en denktijd verbindt zij met de filosofische denk- en vraaghouding.

Haar vele reizen, van Patagonië tot Pakistan, van Hammerfest tot Marrakech, bereidde zij altijd voor door zich te verdiepen in de geschiedenis, cultuur, economie, politiek, literatuur en taal van het te bezoeken land. Reizend met lokaal vervoer en liftend en met een open, vragende houding probeerde zij zo de mensen en de wereld te begrijpen.

Al deze kennis en ervaring zet Anke met veel plezier in als filosofisch practicus. Zij helpt elke bezoeker vriendelijk en gedisciplineerd bij het ontwikkelen van een vragende houding ten aanzien van het denken over prangende zaken in het leven en/of in het werk.

‘Het zijn niet de dingen zelf waar je last van hebt, maar je denkbeelden erover.’ Epictetus