Piet Eenkhoorn

Internationaal werkend ondernemer en filosoof.

Piet Eenkhoorn (1959) wil in de eerste plaats (mede)mens zijn, wetende dat dat belangrijke verantwoordelijkheden met zich meebrengt.

Zijn grote nieuwsgierigheid heeft Piet op veel verschillende plaatsen in de wereld gebracht. Op zijn reizen heeft Piet veel persoonlijke contacten opgebouwd die het leven van Piet blijvend hebben beïnvloed.

Door het wonen en werken in andere landen en het daardoor voortdurend moeten improviseren, heeft vanzelfsprekendheid plaats gemaakt voor verwondering. Zoveel mogelijk zonder oordeel vraagt Piet zich af: wat gebeurt hier en waarom? Hoe verhoud ik me tot deze (nog) onbekende situatie. Vragen en onderzoeken zijn daardoor tot een tweede natuur geworden.

In de initiatieven waar Piet zich aan verbindt staat de mens centraal. Het zijn vaak internationaal georiënteerde vraagstukken waarbij het slaan van bruggen tussen mensen met een verschillende culturele achtergrond een voorwaarde voor succes is.

Vanuit die zakelijke praktijk heeft Piet zich ontwikkeld tot filosofisch practicus met speciale aandacht voor senior management, bestuurders en commissarissen. Hoewel begrip voor een situatie geen voorwaarde is om het werk te kunnen doen, is weten waaraan mensen in hun dagelijks leven blootgesteld kunnen worden zeker een pré.

Piet heeft rechten (Utrecht) en filosofie (Tilburg) gestudeerd en hij verdeelt zijn tijd hoofdzakelijk over Nederland en Zwitserland.

“Al wat ik weet is dat ik niets weet” Socrates