Vincent Huisman

Vincent Huisman (1982) is afgestudeerd in de filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Naast filosofisch practicus is hij werkzaam als filosofiedocent in zowel het basis- als voortgezet onderwijs. Tijdens zijn studie aan de TU Delft kwam Vincent door zijn steeds groter wordende behoefte na te denken over zijn persoonlijke levensvragen bij de filosofie terecht. De antwoorden op zijn vragen heeft hij daar niet gevonden, maar hij werd wel verrijkt met een manier van denken die hem nooit meer heeft losgelaten. Een filosofische blik heeft Vincent anders naar zichzelf en de wereld doen kijken. Hij ontdekte dat het niet zozeer het vinden van antwoorden, maar vooral het stellen van de juiste vragen is dat tot een verdiepend inzicht leidt.

Deze waarde van de filosofie wil Vincent graag doorgeven. Hij gaat in de klas met kinderen en jongeren in gesprek, waardoor zij beter worden in het spreken, luisteren, denken en vragen stellen. Vincent ziet dat leerlingen een kritische en open houding ontwikkelen. Hij is hierdoor nog meer overtuigd geraakt van het belang van filosofie, binnen én buiten het onderwijs. Om zich verder te bekwamen in het voeren van filosofische gesprekken, volgde Vincent de beroepsopleiding tot Filosofisch Practicus aan de Internationale School voor de Wijsbegeerte. In zijn filosofische praktijk ontvangt hij nu mensen van alle leeftijden. Iedereen die een filosofische houding wil ontwikkelen en zo tot inzicht, ruimte en verlichting wil komen, is welkom.

Vincent Huisman heeft een filosofische praktijk in Rotterdam.

“Al wat ik weet is dat ik niets weet” Socrates